Per una vela en el mar blau
daria un ceptre;
per una vela en el mar blau,
ceptre i palau.

Versos de Josep Carner. El Sant Pau fotografiat per en Jaume Bagó, de Calella.