Aquesta setmana ens va visitar en Juan A. APRAIZ, Capità de la Marina Mercant i autèntic expert en patrimoni marítim que viu a Bermeo.

El seu currículum abasta una ampli ventall d’activitats i estudis relacionats amb etnografia i etnologia, recuperació del patrimoni, construcció naval tradicional, pesca i navegació, marina mercant i museologia. Es vocal del “Consejo Asesor del Museo del Pescador Bermeo”, assessor del “Untzi Museoa-Museo Naval de San Sebastián” i assessor del “Museo Maritimo Ria de Bilbao”.

Va fer la visita de la ma de Eliseu Carbonell i amb la sempre seva conversa animada i experta va felicitar a la nostra associació per la feina feta a la recuperació de la màquina.