El recolzament dels socis és la base de l’associació. Per ser-ho et pots baixar la butlleta i tornar-la completada al correu d’ATD:

Butlleta soci ATD (individual i familiar)

atotdrap@gmail.com