Amics, el Sant Pau avança molt de pressa. I està quedant una barca collonuda.

Ja estan fets els baus, els mamparos també, el banc d’arborar, els paiols i les lliteres…

Per als que no ho sàpiguen -i extret del Vocabulari de l’Art de la navegació i la pesca, de J.Amades i E.Roig:

  • Baus: Espècie de bigues arquejades que van de banda a banda de bastiment i que sostenen la coberta.
  • Mamparo: 1. embà de fusta, transversal, que hi ha a proa d’una barca de palangre i que separa el compartiment que hi ha a sota el sobreproa (destinat a dormir-hi els pescadors) de la resta de l’embarcació, que està sense cobrir. (Blanes) 2. Qualsevol paret de l’embarcació menys les que donen a la part exterior del buc.
  • Paiol: 1. Paviment construït amb peces de fustaque es treuen i es posen, i que resta damunt les quadernes de la bodega d’una barca de mitjana. Les peces es lleven per treure l’aigua que fa la barca i que s’estanca entre les caixes. Quan estan posades constitueixen un paviment molt apropiat per  a la càrrega que emplena la bodega de la barca.
  • Banc: Travesser de fusta que en les barques travessa de babord a estribord i que sol tenir com a objecte reforçar la construcció del buc de l’embarcaciói, al mateix temps, servir de seient als tripulants.
  •  Banc d’arborar: Banc del centre de la barca que està atravessat per l’arbre, que li serveix com d’apuntalament.
  • Arbre: El pal d’una embarcació de vela llatina. Va inserit al mig de l’embarcació, un xic tirat endavant. La part inferior, que és la més ampla, s’engalta mitjançant la metxa, en la paramola, i la superior té un eixamplament, terminat amb una galeta i una granera on encaixa una roda de bussell.