Ja estan fetes la cameta i l’antena (el car i la pena). Per altra banda les Drassanes Sala ens han regalat dos baiards.

Cameta, f.: pal de fusta, acabat en forma de Y, on s’aguanta l’antena.

Baiard, m.: instrument de fusta consistent en dos llistons aguantats per dos travessers amitjanats. Serveix per a portar l’ormeig de l’art a bord quan es va a llançar-lo.

Fotos 167 a 171 (http://www.atotdrap.cat/node/280). També es pot veure el Sant Pau lligant amb Sa Rata…