Ben segur que els déus hauran acollit la seva barca amb la bonança del terral en aquest seu darrer viatge.

Tocarem el corn…