En aquest vídeo realitzat per en Pere Sauleda amb la col·laboració d’A Tot Drap, l’Antònia Carreras i Pujol i en Pere Tarrides i Martín recorden com eren les festes de Sant Pere a Sant Pol de Mar.

Autor: Pere Sauleda. Col·labora: A Tot Drap.