Les orles van creixent, ja quasi estan acabades. I ja es comencen a preparar els components de l’aparell, com ara les guindareses per hissar l’antena i els bussells de la trossa.

Aparell, m.: 1. Tota combinació feta amb cordes i bussells que té per objecte el desenrotllament d’un màximum de força amb un mínimum d’esforç. (Cat., Bal., Val.) 2. Conjunt de cordes, veles i bussells de tota l’embarcació. (Cat., Bal., Val.)

Aparellar, v.: Disposar i arranjar una embarcació i preparar-la per a la navegació més favorable. (Cat., Bal., Val.)

Bussell, m.: Politja, cúrria.

Guindareses, f. pl.: Bussells de set obertures amb les corresponents rodes. Formen part de l’aparell  d’hissar l’antena d’una barca de mitjana.