Són paraules d’en Salvador Feliu, de les Drassanes Sala. La veritat és que la cosa va molt ràpida, en aquestes fotos es veu com munten tots els ferratges… el ganxo de proa, l’agulla i el gòndol. També es calcen les escues i la quilla.

Agulla, f.: Peça de ferro del timó que té la forma d’una agulla i que serveix per a ajuntar-lo a la barca amb la femella.

Gòndol, m.: Anella situada en la part superior de la roda de popa. Serveix per enfilar l’anella del timó.

Escua, f.: Peça de fusta que va al costat de la quilla en la part exterior del buc de les embarcacions menors, i que té per objecte fer que aquestes es puguin mantenir dretes quan es treuen de l’aigua. N’hi ha dues, una a cada banda de la quilla. La de babord rep el nom de escua de llevant, i la d’estribord el de escua de garbí.