El premi Iluro 2008 de monografia històrica, instituït per la Caixa d’Estalvis Laietana, ha estat otorgat a en Joaquim Llovet de Mataró, pel seu llibre sobre els Viatges del capità Moreu.

Aquest treball parteix dels copiadors de cartes, registres d’operacions mercantils i quaderns de bitàcola del pilot i capità de vaixell, Francesc Moreu i Oliver.

Amb tot aquest fons documental, conservat al Museu Arxiu Municipal de Calella, Llovet narra els quatre viatges del capità Moreu amb el seu bergantí la Puríssima Concepció i aporta informació fefaent del comerç amb Amèrica i els riscos que comportava.