Calafat: Eina de tall ample, en forma d’escarpra, anomenada també calador, emprada pels boters i els calafats per a posar boga o estopa a les juntes de les dogues de la bóta o de les taules de l’embarcació.

Continuen les feines a la coberta del Sant Pau: un cop aplicades tres capes d’oli a la fusta ara toca renovar el sikaflex de les juntes per les que entra aigua cada cop que plou.