La setmana del 5 d’agost es va fer el Primer Curs de Patí de Vela. I va arrencar força bé, amb 3 adults i 7 juniors. Tothom estava molt satisfet i es va navegar força amb dues volcades incloses i ben resoltes.

Dimarts, dimecres i dijous, es van fer dos grups (mati i tarda). Divendres es va fer travessa a Canet i dinar allà.

I degut a la gran demanada que hi va haver, la setmana següent es va fer el Segon Curs de Patí de Vela.

Per fer aquests cursos es van utilitzar els dos patins junior d’A Tot Drap, i Nauri, Pi i Tranquil com a patins senior (moltes gràcies a en Manel Tió, en Víctor Martí i en Jordi Armengol per deixar-los).

El monitor va ser en Xavi Ferrer, i en Víctor Martí com a a ajudant.