F.373 – Esquema dels diferents moments de la maniobra de virar per davant.

O per davant. Amb vela inflada i la barca equilibrada, orsarem amb l’ajut del timó i passarem a desventar la vela per estar emproats al vent, i tornarem a agafar-ne per la banda contrària quan ens obrim al vent.

En el precís moment en que la vela es desventa, és quan es fan les maniobres a bord per aconseguir virar l’embarcació i modificar la posició dels aparells sense esforç.

F.374 – Croquis de la virada per proa, de la bona a la mala, amb vela llatina.

Economia i correcció de moviments, sincronització i control de l’aparell, són la base d’una correcta execució de la virada per davant.

Nota: En cas de no poder acabar la virada per falta d’impuls, podem aquarterar la vela, també podem ajudar amb la pala del timó movent-la d’una banda a l’altre amb l’arjau (portant suaument l’arjau al nostre costat i fent després un impuls sobtat cap enfora, unes quantes vegades). I si quedem parats i la barca comença a fer marxa enrera, lo millor és canviar de banda l’arjau perquè la pala actuï en sentit contrari i faci finalment virar l’embarcació en el sentit que volem.

Maniobra correcta

 • Escota a la mà
 • Arjau a sotavent
 • Caçar convenientment el davant i deixar lliure l’orsapop fins que flamegi la vela
 • Barca plana
 • Amollar el davant lo just perquè el penol del car passi per sobre la roda, deixant lliure l’orsapop fins que acabem la maniobra
 • Aquarterament de la vela amollant totalment l’escota perquè el davant pugui superar el cap de mort i el centre vèlic (CV) estigui a proa per fer caure l’embarcació
 • Si fa falta s’ajuda la virada amb palades del timó (no és gaire acadèmic, però resol el problema en cas de poc vent i forta corrent contrària o onades)
 • Canvi del sentit de l’escota per l’escotera
 • Canvi de l’orsapop al costat del nou sobrevent, i del davant al nou sotavent
 • L’antena passa a l’altre costat
 • Deixem d’aquarterar la vela
 • Cacem el davant i l’escota, graduant-los al rumb estimat
 • Com que tenim l’antena a la mala mà, cal que el davant passi directament per la bigota (sense passar per davant de la roda) i deixar que l’antena estigui una mica separada
 • Canvi de banda de tripulants
 • Canvi de banda de l’arjau
 • Timó a la via
 • Equilibrat de l’embarcació
 • Trimat final de l’escota

Maniobres incorrectes

 • Virada fallada o incompleta per falta de coordinació o no fer-la en el moment adequat a l’estat de la mar, o amb vent insuficient error de timó
 • Bolcada (per culpa del davant caçat, o al passar amb l’escota caçada i xocar el davant contra la roda)
 • Quedar-se emproat al vent sense gens d’inèrcia (les indecisions bloquegen l’acció)
 • Descoordinació o equivocació durant la fase de aquarterament
 • No passar el car a l’altre costat en el moment oportú, o picar i quedar travat contra la roda (perill de bolcar)
 • No amollar escota i no canviar-la en el moment oportú, perquè puguin aquarterar els de proa
 • No amollar prou el davant perquè l’antena passi sense topar amb la roda
 • No canviar de costat la tripulació en el moment oportú
Per a una barca aparellada amb vela major llatina.
Adaptació de les indicacions que dóna en Vicente García-Delgado al seu llibre Técnicas de navegación a Vela Latina. Imatges i text extrets del mateix llibre, amb el permís i la col·laboració de l'autor.