O per davant, és molt semblant a la virada per proa de la bona a la mala, excepte en el tema del davant, que anant a la mala es porta per darrera la roda i s’ha d’estar sempre a punt per a amollar-lo en el cas d’un cop de vent.

Primer orsarem i posarem l’embarcació a tocar roda, aquarterarem si és necessari i quan el vent entri clarament deixarem la part de davant de la vela amb la que aquarteràvem, canviarem el davant al nou sotavent i l’orsapop a sobrevent, i caçarem l’escota de la major, mentre la tripulació es posa a la banda de sobrevent a mesura que vagi quedant alliberada de la feina.

En el precís moment en que la vela es desventa, és quan es fan les maniobres a bord per aconseguir virar l’embarcació i modificar la posició dels aparells sense esforç.

F.376 – Virada per proa, de la mala a la bona, amb un bot de vela martell

Economia i correcció de moviments, sincronització i control de l’aparell, són la base d’una correcta execució de la virada per davant.

Nota: si l’antena xoqués amb la roda, el millor és tornar a cenyir al vent perquè no xoqui amb tanta força i d’aquesta manera poder passar el car per sobre la roda, amollant una mica d’escota per facilitar la maniobra.

Maniobra correcta

 • Davant i escota a la mà
 • Arjau a sotavent
 • Assegurar que l’orsapop està lliure
 • Barca plana (entrar)
 • Aquarterament de la vela major quan comenci a flamejar a la part de proa
 • Amollar escota lo just perquè l’antena basculi i passi per sobre de la roda i permeti aquarterar sense que la part de darrera de la vela treballi, així el centre vèlic (CV) passarà a proa i farà caure l’embarcació a sotavent
 • Canviar el sentit de l’escota a l’escotera abans que la vela comenci a treballar
 • Amollar davant (o l’amura) per passar el car i la vela a l’altra banda sense el perill de tocar el capirol de la roda
 • El davant ha de passar per davant del capirol i deixar-lo a tocar roda
 • Caçar l’escota de la major i trimar el davant (o l’amura) al nou rumb
 • Canvi de banda de tripulants
 • Canvi de timó per l’esquena
 • Timó a la via
 • Equilibrat de la barca

Maniobres incorrectes

 • Virada incompleta (canvi mal executat i a l’escorar, error del timó)
 • Bolcada (anar endarrerits o des-coordinats al passar el car i amollar massa l’escota amb el davant caçat)
 • Posar-se proa al vent parant l’embarcació (les indecisions quan aquarterem bloquegen l’acció)
 • Descoordinació o equivocació en el aquarterament
 • No amollar escota en el moment oportú per a poder aquarterar
 • No passar el car al costat de sobrevent, o donar-li un cop i quedar-se contra la roda (perill de bolcar)
 • No passar la escota convenientment
 • No canviar la gent de banda en el moment oportú

Per a una barca aparellada amb vela major llatina.
Adaptació de les indicacions que dóna en Vicente García-Delgado al seu llibre Técnicas de navegación a Vela Latina. Imatges i text extrets del mateix llibre, amb el permís i la col·laboració de l'autor.